OBS Joseph Haydn

Goed in de basis
Breed in de ontwikkeling

 

Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. We streven ernaar om onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven, die hen in staat stellen om op een eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische en democratische samenleving.

Kalender

  • 17 augustus 2017 Zomervakantie
  • 18 augustus 2017 Zomervakantie
  • 19 augustus 2017 Zomervakantie
  • 20 augustus 2017 Zomervakantie
  • 21 augustus 2017 Zomervakantie
  • 22 augustus 2017 Zomervakantie

naar de volledige kalender...