De OBS Joseph Haydn is een school die zich voortdurend blijft ontwikkelen op kwaliteitsverbetering in de brede zin van het woord. Zo zijn wij in de afgelopen jaren bezig geweest met:

Komend schooljaar (2017-2018) vindt er teamscholing plaats op de volgende vakgebieden:

Naast teamscholing volgen alle leerkrachten cursussen op verschillende vakgebieden.