Cultuuronderwijs op OBS Joseph Haydn betekent:
Dat elk kind zich persoonlijk kan ontwikkelen
Dat elk kind zich creatief kan ontwikkelen
Dat elk kind uniek is en de kans krijgt om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien
Dat elk kind kennis maakt met de wereld van  kunst (dans, drama, muziek, beeldend) en erfgoed, dicht bij huis en ver weg
 
In de groepen
Deze uitgangspunten geven wij vorm in de wekelijkse lessen beeldende vorming, muziek, dans, drama en literaire vorming in de vorm van lessen en boekbesprekingen, gedichtpresentaties en presentaties van krantenartikelen door leerlingen. Elk jaar presenteert elke groep zich ook door middel van een podiumoptreden waarin dans, drama en muziek een plaats heeft.
 
Kunstmenu
Naast de lessen in de groep heeft de Joseph Haydnschool een kunstmenu. In dit kunstmenu maken de leerlingen actief, receptief en reflectief kennis met verschillende culturele en kunstzinnige vakgebieden. In de schoolloopbaan van elke leerling komen deze vakgebieden minimaal één keer aan bod. Deze vakgebieden zijn muziek, dans, drama, cultureel erfgoed, mediaeducatie, literaire vorming en beeldende vorming. De leerlingen bezoeken musea, maken een wandeling door de stad, kijken naar voorstellingen, bezoeken culturele instanties. Daarnaast is er elk jaar een schoolbreed kunst- en cultuurproject waarin de leerlingen vooral actief hun creativiteit vorm geven.
 
Muziek
Speciale aandacht gaat uit naar muziekonderwijs op de Joseph Haydnschool. Afgelopen jaren hebben de leerkrachten een uitgebreide scholing gehad om inspirerende muzieklessen te geven met onze methode “Muziek moet je doen”. In elke groep zijn er muziekdocenten geweest van de muziekschool om deze lessen te ondersteunen en samen met de leerkrachten vorm te geven. Vanaf schooljaar 2017-2018 krijgen we de mogelijkheid ons muziekonderwijs nog verder uit te breiden, te verdiepen en de doorgaande lijn te waarborgen. De school heeft namelijk de subsidie “Impuls Muziekonderwijs” weten binnen te halen. Hiermee kunnen we de muzieklessen die door de vaste leerkrachten worden gegeven voor drie jaar aanvullen met lessen van docenten van de muziekschool. De lessen worden opgebouwd van zingen, naar algemene muzikale vorming, naar kennis maken met muziekinstrumenten, naar componeren. Deze lessen in de klas worden uitgebreid met lessen buiten schooltijd. Er wordt een schoolkoor opgericht en de leerlingen van de groepen 5 en 6 kunnen zich aanmelden voor lessen “kies je instrument” die buiten schooltijd, maar in de school worden gegeven.