OR

De Ouderraad.
De ouderraad ( OR ), helpt de leerkrachten met het organiseren van feesten, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, voorleesontbijt etc. Ook draagt de OR de kosten voor deze feesten. Zo ook voor de diverse activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd, zoals zeildagen, musical groepen 8, sport-en speldagen en dergelijke. Tevens steunt de OR de school bij het doen van grotere aanschaffingen, zoals muziekinstrumenten, geluidsinstallatie, speelgoed voor op het schoolplein en andere zaken waar de school geen of onvoldoende budget voor krijgt.
Om dit allemaal te kunnen bekostigen int de OR de vrijwillige ouderbijdragen. In november ontvangt u een brief over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Het richtbedrag is vastgesteld op €40,- per kind.
Voor grotere aanschaffingen zal de OR moeten sparen en worden er binnen de begroting reserves opgebouwd.
Binnen de gemeente Groningen geldt de regel dat minima automatisch bericht thuis krijgen als men in aanmerking komt voor een tegemoetkoming ten behoeve van de ouderbijdrage.

 
Ouderraad 

Nynke vn der Ploeg
(Voorzitter)
Belcamposingel 102 9721 MH Groningen Tel. 050-5890762

Maarten Soppe
(penningmeester)
Avermoerscampe 35 9751 MA Haren Tel. 050-5718818

Hedwig Hettinga
(secretaris)
Schaepmanlaan 17 9722 NP Groningen Tel. 050-3142596

Harald Kerstholt
 
    Tel. 06-13808349

Loes Tanja
 
Goeman Borgesiuslaan 6 9722 RH, Groningen, 050-3641148
 
Jeroen Spanjer

 
     

Freddy Post
 
Emmastraat 12 9722 EX Groningen Tel. 06-36119683
 
Leerkrachtgeleding

Carolien Vegt
 
     

U kunt de leden van de OR bereiken via or@haydn.o2g2.nl