OR

De Ouderraad.
De ouderraad ( OR ), helpt de leerkrachten met het organiseren van feesten, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, voorleesontbijt etc. Ook draagt de OR de kosten voor deze feesten. Zo ook voor de diverse activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd, zoals zeildagen, musical groepen 8, sport-en speldagen en dergelijke. Tevens steunt de OR de school bij het doen van grotere aanschaffingen, zoals muziekinstrumenten, geluidsinstallatie, speelgoed voor op het schoolplein en andere zaken waar de school geen of onvoldoende budget voor krijgt.
Om dit allemaal te kunnen bekostigen int de OR de vrijwillige ouderbijdragen. In november ontvangt u een brief over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Het richtbedrag is vastgesteld op €40,- per kind.
Voor grotere aanschaffingen zal de OR moeten sparen en worden er binnen de begroting reserves opgebouwd.
Binnen de gemeente Groningen geldt de regel dat minima automatisch bericht thuis krijgen als men in aanmerking komt voor een tegemoetkoming ten behoeve van de ouderbijdrage.

 
Ouderraad 
Loes Tanja
(Voorzitter)
Harald Kerstholt
(penningmeester)
David Schuttrups
(secretaris)
Jeroen Spanjer
Annelies van Walsem
Rose Alberts
Johan van Wieren
 
Leerkrachtgeleding
Carolien Vegt

U kunt de leden van de OR bereiken via or@haydn.o2g2.nl