OBS Joseph Haydn

Goed in de basis
Breed in de ontwikkeling

 

Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. We streven ernaar om onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven, die hen in staat stellen om op een eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische en democratische samenleving.
 


De Joseph Haydnschool maakt onderdeel uit van de Openbaar Onderwijsgroep Groningen. Klik op het logo om naar de website te gaan.

Kalender

  • 19 januari 2018 Podiumoptreden 6a
  • 24 januari 2018 Nationaal voorleesontbijt
  • 24 januari 2018 Podiumoptreden 6b
  • 26 januari 2018 Podiumoptreden 6c
  • 29 januari 2018 Start Cito M toetsen
  • 05 februari 2018 MR 19.30 uur

naar de volledige kalender...