Margedagen 2018-2019


Iedere school beschikt over marge-uren, dit zijn uren die boven het wettelijk vastgestelde minimum aantal uren gemaakt worden. Het team gebruikt deze uren met name voor scholing.
Let wel: de leerlingen zijn dan vrij.

 


Maandag 1 oktober
Maandag 15 oktober
Vrijdag 19 oktober
Dinsdag 27 november
Vrijdag 15 februari
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 18 april
 

Margemiddag
Margedag
Margedag
Margemiddag
Margedag
Margedag
Margedag
Margeochtend
Margemiddag
 
Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4


Op margemiddagen zijn de leerlingen om 11.45 uur vrij en tot 12.45 uur is er mogelijkheid om over te blijven.

U dient zich apart voor de TMO aan te melden!

De SKSG wordt op de hoogte gebracht van de margedagen van onze school. U kunt bij hen informatie krijgen over de aansluiting van de opvangmogelijkheden van de NSO op de margedagen van de school.
Bij afwijkende schooltijden bent u zelf verantwoordelijk de opvang van uw kind met de opvangorganisatie te regelen.
 
Rond Sint/Kerst en de zomervakantie wijzigen de schooltijden ook. U wordt op de hoogte gesteld van deze veranderingen via de Haydn-info.