Margedagen 2017-2018


Iedere school beschikt over marge-uren, dit zijn uren die boven het wettelijk vastgestelde minimum aantal uren gemaakt worden. Het team gebruikt deze uren met name voor scholing.
Let wel: de leerlingen zijn dan vrij.

 

Dinsdag 26 september
Maandag 16 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 30 oktober
Donderdag 30 november
Woensdag 14 februari
Vrijdag 23 februari
Donderdag 14 juni
Vrijdag 15 juni
Margemiddag
Margedag
Margedag
Margedag
Margemiddag
Margedag
Margedag
Margedag
Margedag
Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

 
Op margemiddagen zijn de leerlingen om 11.45 uur vrij en tot 12.45 uur is er mogelijkheid om over te blijven.

U dient zich apart voor de TMO aan te melden!

De SKSG wordt op de hoogte gebracht van de margedagen van onze school. U kunt bij hen informatie krijgen over de aansluiting van de opvangmogelijkheden van de NSO op de margedagen van de school.
Bij afwijkende schooltijden bent u zelf verantwoordelijk de opvang van uw kind met de opvangorganisatie te regelen.
 
Rond Sint/Kerst en de zomervakantie wijzigen de schooltijden ook. U wordt op de hoogte gesteld van deze veranderingen via de Haydn-info.