Schooltijden

Schooltijden    
Groepen 1 t/m 4    
’s morgens
 
’s middags
 
8.30 uur – 11.45 uur
 
12.45 uur – 15.00 uur
maandag t/m vrijdag
 
maandag, dinsdag, donderdag
De groepen 1 t/m 4 zijn woensdagmiddag  en vrijdagmiddag vrij.

Graag willen we u er op attent maken dat u ’s ochtends vanaf 8.15 van harte welkom bent in de kleutergroepen met uw kind.
Voor die tijd kunt u buiten op het plein wachten. Vanwege de verantwoordelijkheid en de lesvoorbereidingen is het voor de leerkrachten van belang  dat u zich aan deze tijd houdt.
 
 
Groepen 5 t/m 8    
’s morgens

‘s middags

's morgens 
8.30 uur – 11.45 uur

12.45 uur – 15.00 uur


8.30 uur – 12.30 uur


 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag


woensdag 
De groepen 5 t/m 8 zijn woensdagmiddag vrij.
Schooltijden Joseph Haydnschool
De Joseph Haydnschool werkt met een lesrooster waarbij er tussen de middag een uur lunchpauze is en de leerlingen vanaf groep 5 meer uren naar school gaan dan in de onderbouw. Voor dit lesrooster is bewust gekozen. Onderstaand de afwegingen die aan deze keuze ten grondslag liggen: Mocht u nog vragen hebben over onze schooltijden, aarzel dan niet om contact me ons op te nemen. We zijn telefonisch bereikbaar via  of via e-mail s.havinga@o2g2.nl, maar binnenlopen kan natuurlijk ook altijd.