Goede doelen actie Haydnschool

Zeer geslaagde actie in december! Haydnschool zamelt in voor Voedselbank Groningen.

 

OBS Joseph Haydn draagt een steentje bij aan de vluchtelingenhulp voor Oekraïne. 
Draag ook een steentje bij en koop een beschilderd steentje van de leerlingen van de Haydnschool!

In navolging van de landelijke actiedag voor Oekraïne gaat de Haydnschool geld ophalen voor het goede doel: Giro 555.

De kinderen van de Haydnschool gaan deze week aan de slag voor Oekraïne. Alle kinderen beschilderen twee mooie stenen met de gedachte aan Oekraïners. Ze hopen met de stenen een steun te zijn voor de vluchtelingen en willen deze stenen graag voor een zo hoog mogelijke prijs verkopen. Mede dank aan blijestenen.nl voor het leveren van de stenen. 

Vanaf aanstaande vrijdag gaan de kinderen de speciale stenen verkopen. De opgehaalde bedragen worden door de leerlingen bij de eigen leerkracht ingeleverd.

Alle bedragen moeten uiterlijk binnen zijn op donderdag 31 maart 2022.

Alvast dank namens de leerlingenraad en de goede doelen werkgroep.

 

 

Regelmatig besteden wij als school aandacht aan een goed doel. Dit jaar hebben wij een heel mooi doel gevonden in de vorm van een keuken in Tanzania

Het verhaal hierachter leest u onderstaand:

De primary school in Mbaash is een boarding school met 550 leerlingen. Ook in Tanzania is onderwijs bij de wet verplicht, maar dat wil niet zeggen dat de condities goed zijn.

Sinds 2019 is de school officieel een boarding school ( kostschool) en  eet en slaapt het merendeel van de kinderen dus ook op school.
In 2016 hebben 28 collega’s van de Hanzehogeschool onder de vlag van de Stichting Tanzania Support de tweede slaapzaal gebouwd.

In 2018 is een kleinere groep teruggegaan naar Mbaash om te helpen bij het onderwijs. Docenten van de Pabo hebben zich hiervoor enorm ingezet. Daarnaast is men bezig met  de vergroening van het gebied.

Er zijn educatieve  muurschilderingen gemaakt en met de lokale Maasai bevolking zijn er grotere en kleinere reparaties verricht, niet alleen op de school maar ook op de medische post die bij de school staat.
Er is heel veel werk verzet in een hele korte tijd.

Het volgende project is het oude keukengebouw vervangen door een nieuw gebouw met een biogas installatie. Immers, als je aan de ene kant een vergroeningsplan opzet kan je aan de andere kant niet op hout blijven stoken! En aan hout is een groot gebrek in deze immense kale vlakte.

De Haydnschool heeft het keukenproject van de Hanzehogeschool omarmd en we gaan:

                       Rennen voor een keuken in Mbaash, Tanzania

Op dinsdag 25 februari organiseren wij een sponsorloop voor alle groepen in het Groenesteinpark.De kinderen krijgen hiervoor op maandag 10 februari lijsten mee, zodat ze  ook in de vakantie sponsoren kunnen werven. Maandag 24 februari moeten ze deze lijsten  weer meenemen en inleveren bij hun leerkracht. De leerkracht noteert het aantal rondes die de kinderen hebben gelopen en noteert dit op de lijst.

De kinderen krijgen  de lijsten weer mee om het geld bij hun sponsoren op te halen.

Het opgehaalde geld kan uiterlijk 2 maart bij de leerkracht worden ingeleverd. Heel veel succes!! Wij hopen op een mooie bijdrage!!

Goede doelen groep Haydnschool