De school

De Joseph Haydnschool is een school voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke, culturele of sociale achtergrond, welkom zijn. Dit uitgangspunt maakt dat wij als school niet sturend optreden in en geen onderscheid maken tussen de verschillende zienswijzen en geloofsovertuigingen van leerlingen en ouders. Binnen de regels van de school zullen wij onze leerlingen dan ook in de gelegenheid stellen deel te nemen aan activiteiten rondom hun levensovertuiging.

Naast het onderwijs in de regulieren groepen bieden wij ook fulltime HB (hoogbegaafden) onderwijs aan de groepen 4 t/m 8. Wij hebben 28 groepen waarvan drie voltijd HB groepen. Voor meer informatie over voltijd hb-onderwijs kunt u op voltijd hb-onderwijs kikken. 

 

Visie:

We streven ernaar om een krachtige leeromgeving creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot sterke sociale burgers, die staan voor een duurzame rechtvaardige samenleving, waarin iedereen een passende rol inneemt.

Op onze school willen wij door het creëren van een stimulerende omgeving en door rekening te houden met de individuele verschillen, onze leerlingen een zo breed mogelijke vorming meegeven. 

Aan de linkerzijde van deze pagina ziet u meer inhoudelijke en praktische informatie over de Haydnschool. 

De schoolgids geeft onderwijs inhoudelijke informatie.

In de informatiefolder kunt u alle praktische informatie lezen.

Het SOP (schoolondersteuningsprofiel) geeft informatie over welke ondersteuning school kan bieden. 

Informatie over de TMO (tussen de middagopvang). 

Informatie en een link naar de GGD

Een school heeft twee belangrijke ouderorganen, de een ondersteunt en organiseert alle activiteiten, meer informatie vindt u onder het kopje OR (ouderraad). De MR (medezeggenschapsraad) heeft als belangrijkste taak gevraagd en ongevraagd, te adviseren over beleidszaken die de school betreffen. Wilt u graag actief lid worden van een van de raden, dan kunt u onder het kopje contact makkelijk in contact komen met de leden van de OR of MR.