GGD

 

DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL 
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. 
In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de basisschoolperiode. 
 
Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht 
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de schoenen uit te doen.
Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u er toch bij aanwezig zijn? Dan kunt u dit van te voren aangeven bij het Afsprakenbureau van GGD Groningen, telefoon 050 367 4990.
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. Groep 7 krijgt dan ook een
voorlichting over voeding en bewegen.
De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft.
Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt overlegd wat er moet gebeuren.
 
Vragenlijst groep 2 
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welzijn van hun kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld. Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD.
De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in een Digitaal Dossier.
Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? Dan bekijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is.
 
Vragenlijst groep 7 
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in het Digitaal Dossier. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD.
De gegevens die u invult worden vertrouwelijk behandeld.
 
Signaleringslijst
Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen in hun groep aangeven. Een medewerker van de GGD bekijkt dan welke aanpak nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn, maar ook een gesprek met u als ouders.

Vaccinaties 
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze worden gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen.
Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.
 
Vragen, twijfels 
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld:
Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal?
Ik vind het lastig om grenzen te stellen voor mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?
Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport. Kan ik daar wat aan doen?
Eet mijn kind wel goed?
Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind zit.
U kunt met deze vragen bellen met de Telefonische Advisering/CJG van de GGD, telefoon: 050 367 4991 (op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur).
Deze medewerkers kunnen u, wanneer u dat wens, in contact brengen met de Jeugd-verpleegkundige/ arts die aan de school van uw kind verbonden is.
 
Informatie over gezondheid en opvoeding
Op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld over zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen.
Kijk hiervoor op www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
  
Even voorstellen; De jeugdarts (Els van der Meijden), de jeugdverpleegkundige (Stephanie Samusamu) en de doktersassistente (Judith Hoogstra), zijn de verschillende disciplines die werkzaam zijn op de school vanuit de GGD jeugdgezondheidszorg. De GGD en WIJ Groningen werken samen in de wijk.
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld:

 

  • Mijn kind is kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal?
  •  Ik vind het lastig om grenzen te stellen voor mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?
  • Mijn kind kan moeilijk meekomen met de sport. Kan ik daar wat aan doen?
  • Eet mijn kind wel goed?

 

Met soortgelijke vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind zit.
U kunt ze bereiken via het emailadres van de jeugdverpleegkundige;
stephanie.samusamu@wij.groningen.nl
Of het algemene nummer van de GGD Groningen Jeugdgezondheidszorg: 050-3674991.
www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding
www.wij.groningen.nl/wijdewijert
Facebook: ggdgroningen en WIJ de Wijert
Twitter: @ggdgroningen