Leerlingenraad

Een leerlingenraad is een groep vertegenwoordigers. Vanaf groep 5 wordt er een vertegenwoordiger gekozen. De leerlingen van de leerlingenraad denken mee over hoe het gaat op school/de locatie. Ook worden zij betrokken bij ontwikkelingen op school, bijv. aanpassing of inrichting van een schoolplein of het organiseren van een schoolfeest.
Elke leerling van groep 5, 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen.
Ieder jaar worden de verkiezingen georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten hun stem uitbrengen. De stemming gebeurt geheim.
De leerlingen van de raad krijgen van de adjunct-directeur van de school uitvoerig uitleg over hun taken en verantwoordelijkheden. De adjunct-directeur woont ook de vergaderingen bij. Er wordt een voorzitter en notulist aangewezen.

Schooljaar 2022-2023 hebben we een leerlingraad groepen 5/6 en een leerlingeraad 7/8. 

De agenda van de leerlingenraad:

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, mr en leerkrachten) agendapunten in.

De taken en bevoegdheden van de leerlingenraad
De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school nodig.
De leerlingenraad vertelt in de groep wat ze hebben besproken en er worden notulen gemaakt.