Staking 15 maart

U hebt vast in de media de datum 15 maart gehoord als stakingsdag van het gehele onderwijs. Ook de Haydnschool leerkrachten geven massaal gehoor aan de oproep om vrijdag 15 maart het werk neer te leggen om een duidelijk signaal te geven. Het gaat om salarissen, werkdruk en het leerkrachten tekort! Dat betekent dat 15 maart de school gesloten is. Er is geen opvangmogelijkheid binnen de school. Voor oplossingen als het gaat om opvang, kunt u contact opnemen met uw opvangorganisatie. De SKSG heeft al een oproep gedaan om uw kinderen aan te melden.


‘Swinderen voor kinderen’

In het kader van het project ‘Schatten uit het Groningerland’ hebben we de Groningse liedjeszanger ‘Swinder’ bereid gevonden om een optreden voor onze school te verzorgen. Swinder is een veel geziene muzikant die met zijn Groningse liedjes al langer bekend binnen en buiten de provincie. Zo heeft hij al eens op Noorderslag gestaan en is hij de komende tijd te bewonderen met de presentatie van zijn nieuwe album.

Al eerder heeft Swinder zijn liedjes ten gehore gebracht aan kinderen en dat was een daverend succes. We zijn dan ook heel blij dat hij voor ons wil optreden. Dit gaat gebeuren op woensdag 13 maart om 12.45 uur.

Iedereen is welkom, wilt u ons laten weten of u komt en met hoeveel? Dit om een indicatie te hebben. We verzoeken u dan om op de link te klikken.

https://www.josephhaydn.nl/index.php?section=2&page=1028

Afhankelijk van het aantal mensen dat zich opgeeft, is het concert in het speellokaal aan de Haydnlaan of in de Helperkerk aan de Coendersweg.
OBS Joseph Haydn

Goed in de basis
Breed in de ontwikkeling

 

Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. We streven ernaar om onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven, die hen in staat stellen om op een eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische en democratische samenleving.
 


De Joseph Haydnschool maakt onderdeel uit van de Openbaar Onderwijsgroep Groningen. Klik op het logo om naar de website te gaan.

 De goepen 6&7 hebben meegedaan aan het project Adoptidee, zie film voor meer informatie:

 

Lipdub Joseph Haydnschool

Surprise, symfonie no 94. werd uitgekozen als basis voor het Haydnschoollied. De symfonie heeft zijn naam te danken aan een effect van een harde paukenslag wat een grapje van Joseph moet zijn geweest. Joseph Haydn hield van grapjes…
Vervolgens waren tekst (waarvoor de ideeen zijn aangedragen door de kinderen) en muziek snel bedacht, een levendige school met kleurrijke kinderen die hun weg gaan is genoeg stof voor een eigentijds schoollied.
De opnames volgden en als kers op de taart hebben we met de hele school een lipdub opgenomen, wat een feest, we zijn trots op het resultaat!

 

Kalender

  • 26 maart 2019 MR
  • 29 maart 2019 Podiumoptreden 1/2g
  • 03 april 2019 Grote Rekendag
  • 05 april 2019 Podiumoptreden 1/2d
  • 10 april 2019 Podiumoptreden 1/2e
  • 12 april 2019 Koningsspelen

naar de volledige kalender...
Digitale geletterdheid binnen Openbaar Onderwijs Groningen
 
De wereld verandert in snel tempo. Door de digitaliserende samenleving worden nieuwe eisen gesteld aan vaardigheden en kennis van onze leerlingen. Belangrijk daarbij is digitale geletterdheid. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen zijn we in 2016 gestart met een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid. Die begint in groep 1 van de basisschool en loopt door t/m de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs. In deze film laten we je zien hoe de leerlijn tot stand is gekomen en hoe het er in de praktijk uitziet.