OBS Joseph Haydn

Goed in de basis
Breed in de ontwikkeling

 

Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. We streven ernaar om onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven, die hen in staat stellen om op een eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische en democratische samenleving.
 


De Joseph Haydnschool maakt onderdeel uit van de Openbaar Onderwijsgroep Groningen. Klik op het logo om naar de website te gaan.


Een kort filmpje dat de Colombiaanse drieling heeft gemaakt over de Knol's-koekenactie. In het filmpje is te zien hoeveel geld er is opgehaald en waaraan dit is besteed (met veel beelden van de school in Colombia).

Lipdub Joseph Haydnschool

Surprise, symfonie no 94. werd uitgekozen als basis voor het Haydnschoollied. De symfonie heeft zijn naam te danken aan een effect van een harde paukenslag wat een grapje van Joseph moet zijn geweest. Joseph Haydn hield van grapjes…
Vervolgens waren tekst (waarvoor de ideeen zijn aangedragen door de kinderen) en muziek snel bedacht, een levendige school met kleurrijke kinderen die hun weg gaan is genoeg stof voor een eigentijds schoollied.
De opnames volgden en als kers op de taart hebben we met de hele school een lipdub opgenomen, wat een feest, we zijn trots op het resultaat!

 

Kalender

  • 28 juni 2018 MR 19.30 uur
  • 29 juni 2018 Podiumoptreden 3b
  • 04 juli 2018 Podiumoptreden 3c
  • 06 juli 2018 Podiumoptreden 3a
  • 09 juli 2018 Schoolreis groepen 8
  • 10 juli 2018 Schoolreis groepen 8

naar de volledige kalender...
Digitale geletterdheid binnen Openbaar Onderwijs Groningen
 
De wereld verandert in snel tempo. Door de digitaliserende samenleving worden nieuwe eisen gesteld aan vaardigheden en kennis van onze leerlingen. Belangrijk daarbij is digitale geletterdheid. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen zijn we in 2016 gestart met een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid. Die begint in groep 1 van de basisschool en loopt door t/m de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs. In deze film laten we je zien hoe de leerlijn tot stand is gekomen en hoe het er in de praktijk uitziet.