Aanmelden

Onderaan de pagina vindt u het voorlopige aanmeldformulier. Wanneer uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt, kunt u uw kind voorlopig aanmelden. Door dit formulier te retourneren aan administratie@haydn.o2g2.nl, maakt u kenbaar dat u interesse heeft in de Haydnschool.

Aansluitend maakt u in dezelfde maand een afspraak voor een intake. U kunt daarvoor de adjunct-directeur mailen: e.van.dijk@o2g2.nl. Na dit gesprek kan de aanmelding pas definitief gemaakt worden.

Gaat het om een leerling die tussentijds instroomt wegens een verhuizing? U kunt een afspraak plannen door een mail te sturen naar de directeur: s.havinga@o2g2.nl

Documenten